/

Kościół katolicki w Polsce obchodzi XXI Dzień Islamu

fot. pixabay.com

„Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie chroniąc miejsca kultu” – pod takim hasłem odbył się we wtorek (26.01) w Kościele katolickim w Polsce XXI Dzień Islamu. Jego celem jest odważne stawanie przy prawdzie swej religii i okazanie autentycznej wolności w dialogu – wskazał przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP bp Henryk Ciereszko.

„Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie chroniąc miejsca kultu”

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – 26 stycznia. Służy on przezwyciężaniu niechęci i uprzedzeń między chrześcijanami a muzułmanami.

Z powodu obostrzeń sanitarnych główne obchody w tym roku odbywają się w formule online. Podczas centralnych uroczystości, które rozpoczęły się o godz. 18:00, przedstawiciele obydwu religii czytali fragmenty Biblii i Koranu, odnoszące się do motta tegorocznego spotkania „Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie chroniąc miejsca kultu”. Temat rokrocznie wyznacza przesłanie skierowane do muzułmanów przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie miesiąca postu, ramadanu.

Podkreślono w nim, że miejsca kultu pełnią ważną rolę w chrześcijaństwie i w islamie, podobnie jak i w innych religiach. Zaznaczono, że są one nie tylko miejscem kultu i modlitwy, ale także „przestrzenią duchowej gościnności”. 

W kontekście niedawnych ataków na kościoły, meczety i synagogi, które stają się atakiem przemocy przypomniano „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” podpisany przez papieża Franciszka i Wielkiego Imama Al-Azharu, Ahmada At Tajjiba z 4 lutego 2019 roku, że „Ochrona miejsc kultu – synagog, kościołów i meczetów – stanowi powinność zagwarantowaną przez religie, ludzkie wartości, prawa oraz konwencje międzynarodowe. Wszelkie próby atakowania miejsc kultu, lub zagrażania im poprzez zamachy, wybuchy, lub zniszczenia – stanowią wypaczenia nauczania religijnego, a także wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego”.

Wydarzenie ma służyć przezwyciężeniu wzajemnych uprzedzeń

W czasie obchodów XXI Dnia Islamu zaplanowano m.in. dwugłos chrześcijańsko-muzułmański. Ze strony katolickiej głos zabierze o. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, zaś perspektywę muzułmańską przybliży imam Arkadiusz Miernik. Spotkanie zgodnie z tradycją zwieńczy znak pokoju.

Dzień Islamu ma służyć szerzeniu wśród katolików i muzułmanów idei dialogu między katolikami i wyznawcami islamu, wzajemnemu poznawaniu chrześcijaństwa i islamu oraz istniejących w nich obyczajów, a także przezwyciężaniu niechęci i uprzedzeń między ich wyznawcami, wskazywaniu na to, co łączy, a nie dzieli muzułmanów i chrześcijan 

– zaznaczył bp Ciereszko w przesłaniu z okazji obchodów.

Podkreślił, że inicjatywy tej nie można traktować jako ukłonu w stronę islamu. 

Wręcz przeciwnie, to odważne stawanie przy prawdzie swej religii i okazanie autentycznej wolności w dialogu i zbliżeniu, bez lęku o naruszanie tożsamości swej wiary, która tylko może być pogłębiona i umocniona przez otwartość oraz prowadzony dialog z wyznawcami innych religii i światopoglądów 

– wyjaśnił hierarcha.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski, jako dzień modlitw poświęcony islamowi. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.