/

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Fot. Podlaska Policja
Fot. Podlaska Policja

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży, biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Policjanci zachęcają osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania informacji bądź porady. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Łomżyńska Policja, jak co roku, bierze aktywny udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Podczas wyznaczonych dyżurów mundurowi udzielać będą osobom zainteresowanym informacji na temat przysługujących im uprawnień. Wytłumaczą obowiązujące procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych. Takie porady dotyczą zazwyczaj problematyki kryminalnej, przemocy w rodzinie czy demoralizacji nieletnich.

Z uwagi na trwającą pandemię, konsultacje organizowane mogą być w różnych formach – teleporad lub tradycyjnych spotkań z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż pomoc nie kończy się na jednej poradzie. Aby umówić się na takie konsultacje należy zadzwonić pod numer 477171250.

Najważniejszym prawem jakie przysługuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom przestępstw jest możliwość zawiadomienia o tym policji, prokuratury, sądu lub instytucji pomocowej i szukania pomocy. Im więcej wsparcia otrzymają osoby pokrzywdzone, tym bardziej efektywne mogą być toczące się procedury prawne. O tym, że dzieje się coś podejrzanego lub komuś dzieje się krzywda możesz zawiadomić: pisemnie,  telefonicznie, osobiście, również anonimowo. Każda informacja jest sprawdzana. Jeśli masz problem i nie wiesz co masz zrobić, a jesteś niepełnoletni, powiedz o tym komuś dorosłemu. 

Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz skuteczna pomoc. Taką pomocą są między innymi bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielać będą prokuratorzy, asystenci sędziów, adwokaci, policjanci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Pamiętajmy! Osoba pokrzywdzona może liczyć na wsparcie i pomoc policjantów nie tylko podczas siedmiu dni trwania akcji, ale również każdego dnia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.