Wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z niepełnosprawnością

Publiczne Przedszkole Specjalne nr 3, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 4 oferuje profesjonalną edukację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 3 do 9 roku życia. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Nasze grupy przedszkolne są małe, liczą do 4 osób, co daje możliwość większego skoncentrowania się na dziecku w trakcie realizacji podstawy programowej i zajęć rewalidacyjnych. W każdej jest dwóch nauczycieli oraz doświadczona opiekunka, która pomaga w zaspokojeniu potrzeb każdego dziecka. Staramy się, aby czas był wypełniony radością i uśmiechem. Nasze przedszkole wyróżnia się przytulnym wnętrzem i domową atmosferą, pełną wzajemnego zrozumienia i szacunku. Wiemy, jak ważne jest wsparcie dzieci w wielu aspektach ich rozwoju. Jesteśmy na to przygotowani, nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami, wspólnie pracujemy nad wszechstronnym rozwojem przedszkolaków – informuje dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Lucyna Antecka.

Praca z każdym dzieckiem prowadzona jest na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, który jest opracowany przez nauczycieli i specjalistów. Oprócz zajęć obowiązkowych, dzieci korzystają z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju. W ramach specjalistycznych zajęć indywidualnych prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, logopedia, biofeedback, muzykoterapia, dogoterapia, terapia psychologiczna i terapia ręki.

Bogata oferta edukacyjna pozwala na wszechstronny rozwój poznawczy, rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych i ruchowych. Placówka prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, także w ramach programu „Za Życiem”, posiada nowoczesny sprzęt, oraz dostosowane pomoce edukacyjne.