/

Dłuższy sen, ale brak kontaktu z rówieśnikami – wnioski z raportu o nauce zdalnej

pixabay.com

Zalety to: więcej czasu wolnego i dłuższy sen, wady: brak motywacji i kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami – m.in. takie są wnioski z „Raportu o nauce zdalnej w szkołach ponadpodstawowych”.

Raport przygotowali działacze Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Na 17 pytań odpowiedziało ponad 700 osób z 63 podlaskich szkół, najwięcej z Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego i Łomży. Pytania dotyczyły np. poziomu nauki zdalnej, kwestii technicznych i emocjonalnych. 

jak informuje Polskie Radio Białystok ponad 80 procent ankietowanych odpowiedziało, że nauczyciele prowadzą zajęcia za pomocą platformy komunikacyjnej, ale tylko co jedenasty uczeń podczas lekcji musi mieć włączoną kamerkę. W ponad 91 procentach przypadków nie ma takiego wymogu. 

Zdecydowana większość uczniów oceniła poziom nauczania w ich szkole na 3 lub 4 w skali 5-stopniowej, a zaledwie co 14 ankietowany stwierdził, że ten poziom jest fatalny. Według 73 procent poziom nauczania zdalnego jest niższy niż podczas zajęć tradycyjnych, a ponad połowa chciałaby uczyć się w szkole. 

Prawie 65 procent ankietowanych wskazało, że najwięcej problemów podczas zajęć online jest ze zrozumieniem matematyki.

W tej ankiecie pytano też uczniów o samopoczucie. W skali 5-stopniowej najwięcej osób – prawie 25 procent wskazało na drugi stopień. Prawie 17 procent oceniło je jako fatalne, a 15 jako świetne. 

Autorzy raportu wśród największych zalet nauki zdalnej wymienili na podstawie odpowiedzi uczniów: więcej czasu wolnego, dłuższy sen, lepszy wypoczynek i brak konieczności dojazdu do placówki. Natomiast wśród wad wskazali: brak motywacji, brak chęci do nauki, brak kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami, trudności z przyswojeniem nowego materiału, a co za tym idzie, również w przygotowaniu się do matury.