Emilia Karwowska zastąpiła Agnieszkę Muzyk w ARiMR

Emilia Karwowska zastąpiła Agnieszkę Muzyk w na stanowisku zastępcy dyrektora Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Nowa dyrektor jest Absolwentką Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  w Warszawie oraz Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W latach 2018-2021 pracowała w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku początkowo na stanowisku Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta, następnie jako Wojewódzki Komendant. Nadzorowała tam pracę m.in. w zakresie administracji, księgowości, kadr, zamówień publicznych, planowania, sprawozdawczości, kontroli, obsługi prawnej, a także rozwoju zawodowego i refundacji, programów międzynarodowych, komunikacji społecznej i promocji.

W latach 2012-2018 kierowała Biurem Obsługi Klienta w firmie związanej z przetwarzaniem elektronicznych transakcji finansowych dla banków, akceptantów i klientów indywidualnych. 

15 marca 2021 r. powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Prywatnie zamężna, ma jedną córkę. Interesuje się ogrodnictwem oraz projektowaniem wnętrz i ogrodów.