Strzelnica została posprzątana. ŁSM proponuje kompromis do czasu rozstrzygnięcia sporu

Spór pomiędzy Urzędem Miasta, a Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową nie powinien dotyczyć mieszkańców. Taki wniosek może płynąć z pisma, które zostało wystosowane przez zarząd spółdzielni. Najważniejsze jest to, iż teren został posprzątany.

Poniżej prezentujemy pismo adresowane do Prezydenta Miasta Łomża Marusza Chrzanowskiego

Szanowny Panie Prezydencie Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży mając na względzie dobro i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zbliżające się Święta Wielkiej Nocy, w geście dobrej woli podjęła decyzję o sprzątnięciu terenu dawnej strzelnicy przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Łomży.

Jednocześnie w sytuacji, gdy na podstawie tych samych dokumentów ŁSM w Łomży i Prezydent Miasta Łomża mają tak przeciwstawne stanowiska w zakresie utrzymana czystości i porządku na dawnej strzelnicy proponujemy, by do czasu rozstrzygnięcia sporu koszty sprzątania terenu były ponoszone wspólnie.

Zwracamy się z wnioskiem o dokonanie wspólnego wyboru firmy sprzątającej i pokrycie kosztów utrzymania czystości w wysokości 50% przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Łomży i w 50% przez Miasto Łomża.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta o wznowienie, w okresie po świątecznym, rozmów zmierzających do rozwiązania tak nabrzmiałego sporu.