/

365 tysięcy złotych dla łomżyńskich instytucji kulturalnych

fot. Adam Budziszewski

365 tysięcy złotych otrzymają łomżyńskie instytucje w ramach programu „Infrastruktura kultury”.

Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

300 tysięcy złotych otrzyma Miasto Łomża na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego.

65 tysięcy złotych otrzyma Teatr Lalki i Aktora na zakup środka transportu na potrzeby działalności kulturalnej.