Niebieski marsz w reżimie sanitarnym przeszedł ulicami Łomży [FOTO]

Dzisiaj i jutro Fundacja DR OTIS organizuje w Łomży Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jest to już szósta próba zintegrowania miasta z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzień ten jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi Łomżan na fakt, iż autyzm dotyczy sporej i niestety ciągle rosnącej liczby mieszkańców naszego miasta.

Wzmacnianie świadomości o autyzmie i „odczarowanie” często krępujących zachowań z jego spektrum pozwoli na budowanie harmonijnej społeczności naszego miasta, wykazującej większe zrozumienie, a z czasem i akceptację dla autystycznej odmienności.

Nieodłącznym elementem Światowego Dnia Świadomości Autyzmy jest niebieski marsz, którzy przechodzi ulicami miast. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie wyglądał jak zwykle

Niebieski Marsz w okrojonym, a nie nieograniczonym składzie. W 5 osób przemaszerujemy krótkim odcinkiem w mieście Łomża, bo wiemy jak ważne jest przekazanie informacji jak ważny jest cel naszych przedsięwzięć. Flagi już wiszą – również z tegorocznym hasłem „Ja tu jestem – szanuj mnie”. Bądźcie z nami ( flagi na zdjęciu z poprzedniej edycji naszych działań. ) – napisali w mediach społecznościowych organizatorzy

Obchody Dnia są okazją do globalnego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób cierpiących na autyzm. W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 roku sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że:

„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności”.