Łomża rozwija kształcenie zawodowe!

fot. Kamil Brzostowski

W Łomży zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”. Jego celem jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększająca szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Dzięki takim projektom, łomżyńskie szkoły mają szansę na realizację ciekawych i ważnych działań edukacyjnych, wspierających szkolnictwo zawodowe. To ma z kolei  ogromne znaczenie nie tylko z oświatowego, ale także gospodarczego punktu widzenia – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski, dziękując Zarządowi Województwa Podlaskiego za wspieranie działań podejmowanych przez miasto Łomża.

Wicemarszałek Marek Olbryś podkreślał, że to kolejne miliony, które trafiają do szkół w Łomży.

Nie od dziś wiadomo, że edukacja w mieście jest na bardzo wysokim poziomie i  my, jako zarząd województwa, chcemy ten poziom utrzymać. Dzięki udziałowi w projekcie i dofinansowaniu, oferta miejscowych szkół zostanie uzupełniona o nowoczesne metody nauczania, na czym z pewnością skorzysta ucząca się tam młodzież – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Wartość projektu wynosi ponad 2,5 mln zł, zaś otrzymane wsparcie to prawie 2,4 mln zł. Będzie on realizowany od 1 maja br. do 30 czerwca 2023 r., przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji, Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W trakcie trwania projektu uczniowie będą mogli nabyć nowe umiejętności, zdobyć nowe kwalifikacje, które zwiększą ich możliwości znalezienia pracy spełniającej oczekiwania zarówno w obszarze rozwoju osobistego jak i wysokości gratyfikacji finansowej. Ponadto bardzo ważnym elementem tego projektu jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców i zakładów pracy w procesie nabywania przez uczniów umiejętności praktycznych poprzez organizację staży zawodowych u pracodawców. Ogółem zaangażowanych w projekcie będzie 340 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk, technik ekonomista, technik turystyki, technik logistyk, technik reklamy, technik handlowiec, technik weterynarii,  technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik przetwórstwa mleczarskiego oraz technik agrobiznesu.