Wiemy jakie wydarzenia w Parku JP II otrzymają miejskie dofinansowanie

Sześć projektów otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu na wewnętrzną promocję marki „Zasmakuj w Łomży”. Jego celem była organizacja eventów i wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym, turystycznym oraz sportowo – rekreacyjnym, integrujących lokalne środowisko i budujących jego tożsamość.

O wsparcie finansowe w ramach konkursu projektów mających szczególne znaczenie dla wewnętrznej promocji marki ,,Zasmakuj w Łomży” mogły się starać organizacje non-profit, pozarządowe, pożytku publicznego, a także osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty zewnętrzne. Po rozpatrzeniu złożonych w terminie wniosków wyłonionych zostało sześć zadań, które po indywidualnych negocjacjach wdrożone zostaną do realizacji. Poszczególne wydarzenia odbywać będą się w okresie od czerwca do września br. w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma.