Zamknij
09:22, 21.09.2021

Dobiegają końca prace związane z przebudową ulicy Strażackiej i Pułaskiego. Mieszkańcy musieli liczyć się z utrudnieniami, ale wszystko wskazuje na to, że prace zostaną zakończone w terminie. 

Celem remontu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wykonano w całości infrastrukturę podziemną: kanał deszczowy, częściową wymianę kanału sanitarnego, wymieniono część słupów elektrycznych, wybudowano nową linię oświetlenia ulicznego.

Zakończono prace brukarskie przy wykonywaniu chodników i zjazdów. Ścieżka rowerowa została wykonana w technologii betonu asfaltowego.

Na ciągu głównym jezdni trwa regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, po czym zostanie wykonana warstwa ścieralna z masy bitumicznej.

Wykonawca inwestycji zadeklarował zakończenie zadania zgodnie z terminem umownym tj. do końca października 2021 r.

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” jest realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Całkowita wartość zadania to 3 968 094,93 zł, a wartość dofinansowania wynosi 2 683 080,65 zł.

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz