Zamknij

Starszy referent

Nr oferty: StPr/22/0803Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Polowa 12, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
Zakres obowiązków: Starszy referent w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami: - Prowadzenie kartoteki ogólnej podoficerów i szeregowych rezerwy, nadawanie specjalności wojskowych przenoszonym do rezerwy bez odbycia służby wojskowej; - Wypisywanie wezwań dla osób wzywanych w sprawie powszechnego obowiązku obrony, - Uczestniczenie w sporządzaniu bilansu zasobów kadry rezerwy i szeregowych rezerwy, - Sporządzanie sprawozdań i zestawień dotyczących uzupełnienia jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy, - Wydawanie książeczek wojskowych (duplikaty) żołnierzom rezerwy, - Wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, - Udział w typowaniu żołnierzy rezerwy do nadania przydziałów mobilizacyjnych; - Przekazywanie do archiwum Wojskowego Centrum Rekrutacji Indywidualnych Zbiorów Ewidencyjnych żołnierzy rezerwy nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej; - Prowadzenie spraw związanych z rekonwersją żołnierzy zawodowych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.08.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 370 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie (wymagane 3 lata pracy ogółem) lub wyższe (bez stażu pracy) ; znajomość materiału z zakresu ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (tj. Dz. U. 2022 poz. 655 ze zm.)- Dział I-IV, Dział VI Rozdział 3, Dział IX Rozdział 2-5, Dział X); znajomość zagadnień z Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. 2010.199.1321 ze zm.) Rozdziały: od I do IV, VI,VII, od X do XIII; znajomość zagadnień Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 (tj. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.); prawo jady kategorii B; umiejętności organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, komunikatywność;umiejętność radzenia sobie ze stresem. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku pracy w instytucji wojskowej lub jednostce sektora finansów publicznych; umiejętność obsługi systemu informatycznego SPIRALA ZINT, SI ARCUS; poświadczenia bezpieczeństwa.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Wojskowe Centrum Rekutacji w Łomży
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Polowa 12, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
  Osoba do kontaktu: Maria Wesołowska
  Numer telefonu: 261385702
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: - Życiorys (CV); - List motywacyjny; - Oświadczenie o niekaralności (wzór do pobrania na stronie WCR w Łomży); - Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, uprawnienia. *TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wymaganie dokumenty apl
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: e-mail, poczta
  Prace biurowe (techniczne), ofertowanie itp.
  StPr/22/0845
  data rozpoczęcia pracy od 04.07.2022
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  -prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego -przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism -działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych -prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowych - wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, rozliczanie grzywien - prowadzenie postępowań egzekucyjnych i postępowań katastrof budowlanych - prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń i rozpatrywanie skarg - prowadzenie rejestrów kontroli obowiązkowej oraz katastrof budowlanych - prowadzenie samochodu służbowego oraz dokumentacji z tym związanej - sporządzanie sprawozdań do GUNB i WINB oraz innych urzędów archiwizacja akt sprawy *PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA NR 101720/30.06.2022 I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NABORZE: https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/lomza/inspektor-nadzoru-budowlanego,101720,v7.pdf
  StPr/22/0839
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
  wynagrodzenie od od 4 700 PLN

  Sprzedaż towarów, rzetelne zaprezentowanie asortymentu klientowi, rozmowy sprzedażowe, obsługa systemu sprzedażowego, podliczanie utargów, prace porządkowe, układanie towarów, eksponowanie asortymentu - witryny, wystawy.
  StPr/22/0830
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Prace porządkowe na terenie obiektu: zamiatanie, sprzątanie toalet, sprzątanie pomieszczeń biurowych. Praca w Łomży.
  StPr/22/0835
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
  wynagrodzenie od od 1 505 PLN

  Dostawca pizzy. Praca Łomża i okolice.
  StPr/22/0826
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
  wynagrodzenie od od 19,7 PLN

  zbiory truskawek, ewentualnie pielenie, i inne prace porządkowe do uzgodnienia z właścicielem
  35/6/2022
  data rozpoczęcia pracy od 24.06.2022
  wynagrodzenie od od 4,5 PLN

  Funkcje pielęgnacyjne wobec rodziny i jej członków w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Praca w gabinecie zabiegowym. (Praca: Gabinety Lekarza Rodzinnego w miejscowościach na terenie Powiatu Łomżyńskiego: m.in.: Nowogród, Miastkowo).
  StPr/22/0813
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
  wynagrodzenie od od 3 773 PLN

  pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych, prowadzenie negocjacji z klientem, monitorowanie rynku oraz działań konkurencji
  33/6/2022
  data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
  wynagrodzenie od od 3 965 PLN

  Obsługa maszyny pakującej. Pakowanie wyrobów gotowych.
  StPr/22/0811
  data rozpoczęcia pracy od 25.07.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  prace pomocnicze przy produkcji, układanie i pakowanie produktu, prace porządkowe
  32/6/2022
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN