Zamknij
Realizacja zamówień do kontrahentów.
StPr/22/1239
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

- prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; - przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie; - przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism; - działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych; - prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowych; - wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, rozliczanie grzywien; - prowadzenie postępowań egzekucyjnych i postępowań katastrof budowlanych; - prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń i rozpatrywanie skarg; - prowadzenie rejestrów kontroli obowiązkowej oraz katastrof budowlanych; - prowadzenie samochodu służbowego oraz dokumentacji z tym związanej; - sporządzanie sprawozdań do GUNB i WINB oraz innych urzędów; - archiwizacja akt sprawy. *PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NABORZE: https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/lomza/inspektor-nadzoru-budowlanego,107280,v7
StPr/22/1236
data rozpoczęcia pracy od 03.11.2022
wynagrodzenie od od 4 700 PLN

Montaż instalacji elektrycznych.
StPr/22/1237
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Wypełnianie zgłoszeń celnych w eksporcie, imporcie, tranzycie.
StPr/22/1214
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Wypełnianie zgłoszeń celnych w tranzycie, eksporcie, imporcie.
StPr/22/1215
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie prac fizycznych przy pracach elektroenergetycznych.
StPr/22/1187
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
wynagrodzenie od od 23 PLN

Zabiegi fizjoterapeutyczne. Praca: SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE PRZY "POLSKIEJ GRUPIE FARMACEUTYCZNEJ" SP.Z O.O.
StPr/22/1182
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 4 332 PLN

Wyrób i wypiek pieczywa, wyrobów słodkich.
StPr/22/1171
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Zarządzanie zespołem pracowników. Prowadzenie rejestru zakupów. Rozliczanie dokumentów fiskalnych (praca w programach: KWHotel i WS-Mag). Sporządzanie raportów kasowych. Nadzór nad pracą recepcji. Administrowanie biura. Inne prace biurowe.
StPr/22/1173
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 500 PLN

Układanie glazury. Praca: Łomża i okolice.
StPr/22/1175
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN