Zamknij

Urzędnik sądowy z przeznaczeniem do Oddziału Finansowego/ Sygnatura konkursu: A

Nr oferty: StPr/21/1019Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Polowa 1, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
Zakres obowiązków: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy: 1) prowadzenie dochodów budżetowych w systemie SAP, 2) prowadzenie depozytów sądowych w systemie SAP, 3) sporządzanie sprawozdań budżetowych, 4) sporządzanie raportów i analiz dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu, 5) archiwizacja dokumentacji księgowej. *Informacje dot. oferty pracy dostępne są na stronie Sądu Rejonowego w Łomży: https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2551
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 02.11.2021
Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
 • wyższe (w tym licencjat), informatyczne
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: konieczne: 1) wykształcenie wyższe ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane ekonomiczne lub informatyczne, 2) umiejętność biegłej obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu MS Office, 3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 4) nieposzlakowana opinia, 5) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 6) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 2) znajomość rachunkowości budżetowej (rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz panów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych () t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), oraz klasyfikacji budżetowej (rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) 3) znajomość ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 z późn. zm.), 4) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, 5) zdolność analitycznego myślenia, 6) umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy, 7) umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, 8) odporność na stres.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Sąd Rejonowy w Łomży
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Polowa 1, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1) cv (z podaniem danych kontaktowych), 2) list motywacyjny, 3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4) pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 5) pisemne oświadczenie o ni
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście
  -Nadzór oraz koordynacja grupy pracowników -organizacja transportu pracowników -ustalanie grafików pracy Praca: na terenie Polski wg. zleceń.
  StPr/21/1029
  data rozpoczęcia pracy od 28.10.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  konserwacja zbiorów bibliotecznych, porządkowanie księgozbioru, obsługa czytelników, rejestracja wypożyczeń
  StPr/21/0544
  data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy: 1) prowadzenie dochodów budżetowych w systemie SAP, 2) prowadzenie depozytów sądowych w systemie SAP, 3) sporządzanie sprawozdań budżetowych, 4) sporządzanie raportów i analiz dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu, 5) archiwizacja dokumentacji księgowej. *Informacje dot. oferty pracy dostępne są na stronie Sądu Rejonowego w Łomży: https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2551
  StPr/21/1019
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 200 PLN

  Przewóz osób na trasach miejskich i podmiejskich.
  StPr/21/0755
  data rozpoczęcia pracy od 11.10.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  Przyjmowanie towaru do magazynu, przechowywanie, kompletowanie i wydawanie towaru z magazynu, kontrola stanów magazynowych.
  StPr/21/1004
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 400 PLN

  Wprowadzanie dostawców i zamówień do systemu, przygotowywanie zapytań ofertowych do dostawców, wsparcie działu w wykonywaniu bieżących zadań i realizacji projektów zakupowych.
  StPr/21/1005
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 800 PLN

  Przewóz osób na trasach miejskich i podmiejskich na terenie woj. podlaskiego. Sprzedaż biletów, kontrola pojazdu przed każdym przejazdem, obsługa bieżąca autobusu. /Praca: PKS NOVA Oddz. w Łomży/
  StPr/21/0988
  data rozpoczęcia pracy od 05.10.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Realizacja zajęć psychoterapeutycznych. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów. Udzielanie uczniom wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  StPr/21/0989
  data rozpoczęcia pracy od 11.10.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Kierownik budowy /Miejsce pracy: woj. podlaskie i inne okoliczne województwa/
  StPr/21/0979
  data rozpoczęcia pracy od 04.10.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych oraz terapii. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów. Udzielanie uczniom wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  StPr/21/0929
  data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN