Zamknij
1) Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości w branży budowlanej w kompleksach 531, 667, 725, 8757; 2) Znajomość robót realizowanych i zamierzeń planowanych do realizacji w administrowanych kompleksach; 3) Znajomość obiektów i stałych urządzeń technicznych w administrowanych kompleksach wojskowych, nad którymi sprawuje nadzór; 4) Uczestnictwo w komisjach przeglądu obiektów i terenów wojskowych, odbioru robót wykonywanych sposobem gospodarczym i zleconym oraz przyjmowania do eksploatacji obiektów nowych i po naprawach; 5) Udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych w branży budowlanej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane; 6) Udział w postępowaniach wyjaśniających przyczyny szkód i strat w obiektach budowlanych; 7) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, ewidencji (w tym książek obiektów budowlanych), sprawozdawczości oraz opracowywanie korespondencji w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości; 8) Sporządzanie planów potrzeb materiałowych w zakresie konserwacji i remontów obiektów budowlanych i urządzeń. * MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: m. Łomża.
StPr/21/1142
data rozpoczęcia pracy od 11.12.2021
wynagrodzenie od od 3 580 PLN

Prace ogólnobudowlane. Praca: Łomża i okolice.
StPr/21/1144
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

aktywna sprzedaż zestawów świątecznych
33/11/2021
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 19 do 50 PLN

Obsługa biura.
StPr/21/1139
data rozpoczęcia pracy od 02.12.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji /Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 3 (Inspektorat ZUS w Łomży)/ -zadania: Pracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.
StPr/21/1140
data rozpoczęcia pracy od 04.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wykonywanie obowiązków nauczyciela przedmiotów zawodowych- geodezyjnych.
StPr/21/1134
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 032 PLN

Wykonywanie obowiązków psychologa szkolnego.
StPr/21/1135
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 949 do 4 046 PLN

Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w szkole, w tym: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu, sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych. Pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych, nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej, dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez administrację, dyrekcję i nauczycieli, administrowanie kontami poczty elektronicznej pracowników szkoły, udział w planowaniu i opracowywaniu kierunku rozwoju systemu teleinformatycznego szkoły, prowadzenie rejestru licencji, oprogramowania w porozumieniu z kierownikiem gospodarczym, sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczaniem danych gromadzonych w szkole przed utrata i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa). Więcej informacji: https://bip-lomza.pl/sp7 w zakładce nabór na stanowisko urzędnicze.
StPr/21/1129
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 990 PLN

Przygotowanie zamówień, wystawianie towaru, sprawdzanie terminów przydatności, dodatkowo: rozwożenie zamówień.
StPr/21/1128
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Realizacja zamówień do kontrahentów.
StPr/21/1126
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN