Zamknij
Praca na produkcji- pakowanie wyrobów gotowych.
StPr/22/0098
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Obsługa klienta w sklepie spożywczym, sprzedaż towarów, wykładanie towaru, itp.
StPr/22/0099
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Obsługa sekretariatu. Rozliczanie dokumentacji finansowo-księgowej.
StPr/22/0088
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Dostawa paszy do gospodarstw rolnych autocysterną.
StPr/22/0081
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Obróbka mechaniczna części i podzespołów. Przeprowadzanie prac remontowych i konserwacyjnych maszyn i urządzeń. Umiejętne gospodarowanie powierzonymi surowcami i materiałami.
StPr/22/0063
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

Obsługa i prowadzenie ruchu kotłów parowych. Obsługa urządzeń energetycznych i ciepłowniczych.
StPr/22/0065
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: - wykonywanie czynności związanych z konserwacją instalacji i sieci wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji oraz urządzeń związanych z tymi instalacjami i sieciami; - udział przeprowadzaniu przeglądów stanu technicznego urządzeń i instalacji; - prowadzenie obowiązującej dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: m. ŁOMŻA * pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://25wog.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/2020-01-15u-oferty-pracy-w-25-wog/
StPr/22/0051
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2022
wynagrodzenie od od 3 230 PLN

Obsługa użytkowników, organizowanie dostępu do materiałów bibliotecznych oraz informacji o zbiorach własnych, innych bibliotek, ośrodków informacji wojskowej i cywilnej.
StPr/22/0030
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

1) Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości w branży budowlanej w kompleksach 531, 667, 725, 8757; 2) Znajomość robót realizowanych i zamierzeń planowanych do realizacji w administrowanych kompleksach; 3) Znajomość obiektów i stałych urządzeń technicznych w administrowanych kompleksach wojskowych, nad którymi sprawuje nadzór; 4) Uczestnictwo w komisjach przeglądu obiektów i terenów wojskowych, odbioru robót wykonywanych sposobem gospodarczym i zleconym oraz przyjmowania do eksploatacji obiektów nowych i po naprawach; 5) Udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych w branży budowlanej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane; 6) Udział w postępowaniach wyjaśniających przyczyny szkód i strat w obiektach budowlanych; 7) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, ewidencji (w tym książek obiektów budowlanych), sprawozdawczości oraz opracowywanie korespondencji w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości; 8) Sporządzanie planów potrzeb materiałowych w zakresie konserwacji i remontów obiektów budowlanych i urządzeń. * MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: m. Łomża/ m. Osowiec.
StPr/22/0027
data rozpoczęcia pracy od 02.02.2022
wynagrodzenie od od 3 580 PLN

Wykonywanie czynności diagnostycznych oraz bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu informatycznego. Wykonywanie napraw sieci informatycznej i kontrola stanu technicznego sieci komputerowej.
StPr/22/0022
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 080 PLN