Zamknij

Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez

Nr oferty: StPr/22/0016Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
Zakres obowiązków: Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych. Organizowanie pracy podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych im zadań. Tworzenie planów merytorycznych i finansowych pracy Działu i sprawozdań z ich realizacji. Tworzenie projektów nowych przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę MDK-DŚT. Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez. Współpraca z osobami i podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną. Realizacja zadań związanych z polityką ochrony danych osobowych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.03.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: WYMAGANIA: * Osoba musi spełniać wymogi określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Są to: - Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe, - znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku. * Kandydat na kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez powinien spełniać warunki: - wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy (preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym); - doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; - znajomość języka obcego; - znajomość przepisów z zakresu: ochrony danych osobowych, organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: MIEJSKI DOM KULTURY DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
  Osoba do kontaktu: Elżbieta Bujnowska
  Numer telefonu: 86 2163226, 86 2164553
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: a) Curriculum Vitae (CV); b) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem *Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail, poczta
  Praca na produkcji- pakowanie wyrobów gotowych.
  StPr/22/0098
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Obsługa klienta w sklepie spożywczym, sprzedaż towarów, wykładanie towaru, itp.
  StPr/22/0099
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Obsługa sekretariatu. Rozliczanie dokumentacji finansowo-księgowej.
  StPr/22/0088
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Dostawa paszy do gospodarstw rolnych autocysterną.
  StPr/22/0081
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 5 000 PLN

  Obróbka mechaniczna części i podzespołów. Przeprowadzanie prac remontowych i konserwacyjnych maszyn i urządzeń. Umiejętne gospodarowanie powierzonymi surowcami i materiałami.
  StPr/22/0063
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 20 PLN

  Obsługa i prowadzenie ruchu kotłów parowych. Obsługa urządzeń energetycznych i ciepłowniczych.
  StPr/22/0065
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 20 PLN

  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: - wykonywanie czynności związanych z konserwacją instalacji i sieci wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji oraz urządzeń związanych z tymi instalacjami i sieciami; - udział przeprowadzaniu przeglądów stanu technicznego urządzeń i instalacji; - prowadzenie obowiązującej dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: m. ŁOMŻA * pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://25wog.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/2020-01-15u-oferty-pracy-w-25-wog/
  StPr/22/0051
  data rozpoczęcia pracy od 07.02.2022
  wynagrodzenie od od 3 230 PLN

  Obsługa użytkowników, organizowanie dostępu do materiałów bibliotecznych oraz informacji o zbiorach własnych, innych bibliotek, ośrodków informacji wojskowej i cywilnej.
  StPr/22/0030
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  1) Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości w branży budowlanej w kompleksach 531, 667, 725, 8757; 2) Znajomość robót realizowanych i zamierzeń planowanych do realizacji w administrowanych kompleksach; 3) Znajomość obiektów i stałych urządzeń technicznych w administrowanych kompleksach wojskowych, nad którymi sprawuje nadzór; 4) Uczestnictwo w komisjach przeglądu obiektów i terenów wojskowych, odbioru robót wykonywanych sposobem gospodarczym i zleconym oraz przyjmowania do eksploatacji obiektów nowych i po naprawach; 5) Udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych w branży budowlanej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane; 6) Udział w postępowaniach wyjaśniających przyczyny szkód i strat w obiektach budowlanych; 7) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, ewidencji (w tym książek obiektów budowlanych), sprawozdawczości oraz opracowywanie korespondencji w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości; 8) Sporządzanie planów potrzeb materiałowych w zakresie konserwacji i remontów obiektów budowlanych i urządzeń. * MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: m. Łomża/ m. Osowiec.
  StPr/22/0027
  data rozpoczęcia pracy od 02.02.2022
  wynagrodzenie od od 3 580 PLN

  Wykonywanie czynności diagnostycznych oraz bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu informatycznego. Wykonywanie napraw sieci informatycznej i kontrola stanu technicznego sieci komputerowej.
  StPr/22/0022
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 3 080 PLN