Łomża rozwija kształcenie zawodowe!

W Łomży zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”. Jego celem jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększająca szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Więcej
1 2 3 5